10 milliós babatámogatás feltételei 2019. július 1-től

10 milliós babaváró hitel feltételei 2019. július 1-től!

 

A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg, a kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot, folyósítására egy összegben kerülhet csak sor, törlesztése csak forintban történhet.

Az igénylés főbb feltételei:

  • a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,
  • mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,
  • legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan hazai tb-jogosult, vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy külföldi tb-jogviszonnyal rendelkezik,
  • egyik házasfél sem büntetett előéletű (kivéve, ha a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült),
  • egyik hazásfélnek sincs a NAV által nyilvántartott köztartozása,
  • magyar állampolgárok vagy tartózkodási joguk van,
  • ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor
  • legalább az egyik házastárs az első házasságában él (az özvegyülést nem kell figyelembe venni), 8. nincsenek fent a negatív KHR-listán,
  • nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
  • vállalják, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik.

Gyermek, kamat, futamidő

Gyermeknek számítanak a várandósság 12. hetétől a magzatok és a közösen örökbefogadott gyermekek is, az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek a bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

A bank nem számíthat fel a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért díjat az igénylőnek, a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül el kell bírálni. A bank által felszámított ügyleti kamat (amit az állam fizet kamattámogatás formájában) a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke (ez jelenleg 2,36%x1,3+2=5,07 százalék), a kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.

A futamidő nem lehet több, mint 20 év, de ebbe nem számít bele az első gyerek születése vagy örökbefogadása után igénybe vett szüneteltetés, ami maximum 3 év lehet (de csak ha a folyósítástól számított 5 éven belül kérik).

Mikor szűnik meg a támogatás?

Ha a hitelt felvevő pár 5 éven belül nem teljesíti a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak.

A JÁRÁSI HIVATALNÁL MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM NYÚJTHATÓ BE, PL. LOMBIKBÉBI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL VAGY MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰVÉ VÁLÁS ALAPJÁN, így a kamattámogatás megszűnése és visszafizetési kötelezettség alól felmentést lehet kapni.

Fizetni kell az állami kezességért

A hitelfelvevők a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5 százaléka (a maximális 10 millió forint esetében az első évben ez havi 4000 ezer forint körül lehet).

A hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől a kölcsönszerződés megszűnésének évéig minden év január 31-éig megállapítja és írásban közli a támogatott személyekkel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét.A hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől a kölcsönszerződés megszűnésének évéig minden év január 31-éig megállapítja és írásban közli a támogatott személyekkel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét.

Gyermekek száma és a támogatás mértéke

A hitelfelvevők a július 1-je után születő második gyermekük esetén a még fennálló, az aktuális kölcsöntartozás 30 százalékának megfelelő összegű, harmadik gyermekük után a teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

VAGYIS HA MEGSZÜLETIK A 3. GYEREK, AKKOR MÁR NEM KELL SEMMIT VISSZAFIZETNI A FELVETT ÖSSZEGBŐL.

A gyermekvállalási támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni, vagyis lényegében elengedi a tartozásukat az állam. Az erre vonatkozó kérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani. Törlesztési hátralékkal rendelkező támogatott személyek esetén a gyermekvállalási támogatást a hátralék nélkül számolt tartozás után kell megállapítani.

Amennyiben a fentiek után még marad tartozás, a hitelintézetnek 10 napon belül változatlan futamidő mellett kell a törlesztőrészletet újraszámolni és a hitelfelvevőt erről értesíteni.

 

 

Bővebb információt ide kattintva talál a babatámogatásról!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.