Házasság, válás esetén mi minősül közös vagyonnak és mi külön vagyonnak?

Amennyiben a felek úgy döntenek, hogy házasságra lépnek vagy éppen sajnálatos módon elválnak egymástól, jogilag fontos különbség van a vagyonmegosztás körében, hogy mi minősül a felek közös és külön vagyonának.

A későbbi esetleges viták elkerülése érdekében azt is meg lehet határozni, hogy az egyes vagyontárgyak közös vagyonba vagy külön vagyonba tartozzanak. A felek ezt házassági szerződés keretében előre lerögzíthetik (erről külön blogot írtam), illetve válás esetén házassági vagyonközösség megszüntetése megállapodásba foglalhatják, hogy mi legyen az egyes vagyontárgyak sorsa.

Mi tartozik a házastársak közös vagyonába?

Házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek.

A házastársi vagyonközösség létrejöttének két együttes feltétele a házasságkötés, valamint a házassági életközösség létrejötte és fennállása .

A házastársak közös vagyonába tartoznak a közös vagyontárgyak terhei (pl. hitel) és – ha a polgári törvény eltérően nem rendelkezik – közösen viselik a bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat.

A házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg.

Nem tartoznak a közös vagyonba azok a vagyontárgyak, terhek és tartozások, amelyek különvagyonnak minősülnek.

Mi tartozik a házastársak külön vagyonába?

A házastárs különvagyonához tartozik:

a)a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy;

b)a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás;

c)a házastársat mint a szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat;

d)a személyét ért sérelemért kapott juttatás;

e)a személyes használatára szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy; továbbá

f)a különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe lépő érték.

(2)A különvagyonnak az a haszna (pl. kiadott lakásból származó bérleti díj), amely a házassági életközösség fennállása alatt a kezelési, fenntartási költségek és a terhek levonása után fennmarad, közös vagyon.

(3) Az a különvagyonhoz tartozó vagyontárgy, amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgy helyébe lép, ötévi házassági életközösség után közös vagyonná válik.

További hasznos cikkeket talál a blogok között, továbbá több információt talál a válóperről (a válóper költségeiről), gyermekelhelyezésről és a házassági vagyonmegosztásról, mint szakterületeimről.

További információért várom megkeresését a email címen és a 0670-333-2164-es telefonszámon!

Vagy tegye fel kérdését, illetve kérjen időpontot konzultációra ide kattintva!