Kft, Zrt -ket érintő változások az új Ptk-ban

Ezúton szeretném felhívni figyelmüket a 2014. március 15-én hatályba lépett 2013. évi V. törvény, új Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokat érintő változásaira.

Az új szabály szerint a kft-knek 2016. március 15-ig kell kötelezően megemelniük a törzstőkéjüket 3 millió forintra, a jegyzett tőke emelése azonban 2014. március 15. után egyből esedékessé válik, ha valaki társasági okiratot módosít, és azt benyújtja a Cégbíróságra.

A törzstőke emelése történhet a tagok pénzbeli hozzájárulásán kívül korábban eredménytartalékba helyezett eredmény terhére is, tehát a kft. saját nyereségéből is jegyzett tőkét emelhet, illetve lehetőség van a tagok részéről nem pénzbeli, apporttal történő jegyzett tőke emelésére is.

A fentieken túlmenően valamennyi társaságot érint azon kötelező cégmódosítás, hogy a gazdasági társaság társasági szerződését az új Polgári Törvénykönyv hatálya alá kell áttenni, szintén a fentiekben megjelölt 2016. március 15. dátumig. (Az új Polgári Törvénykönyvre való kötelező áttérés a gazdasági társaságok mellett, az egyesületeket és alapítványokat is érinti).
Azok a cégek, amelyek nem hajtják végre a kötelező törzstőke emelést vagy az új Polgári Törvénykönyvre való áttérést törvényességi felügyeleti eljárásra, bírságra, akár végleges törlésre számíthatnak.

Tájékoztatom Önöket, hogy kedvezményes díjszabás mellett készítem el az esetlegesen felmerülő cégjegyzék adat változtatások cégbíróság felé való bejelentését.

Kérem forduljanak hozzám bizalommal a fenti elérhetőségeken.

Üdvözlettel: Dr. Geréb Marianna ügyvéd