Válás

Ügyfeleim válóperes ügyvédi képviseletének ellátását vállalom bíróságok előtt, de mindenekelőtt a vitás felek között a válásnak a közös megegyezéssel történő lezárására törekszem, ezzel is a válás folyamatát lerövidítve.

Munkám során vallom azon elvet, hogy a legfőbb érték a családban rejlik és ezért elsődleges célom, hogy amennyiben a felek között a házasság felbontására kerül sor, úgy olyan megoldást tudjunk találni és ügyfeleim olyan megállapodást tudjanak egymással kötni, amelyben mind a két fél úgy érzi, hogy benne vannak azok az elemek – így döntés a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról –  gyermekelhelyezésről -, gyermek láthatásáról, gyermektartásdíjról, házassági vagyon megosztásáról , amiket el szeretettek volna érni a másikkal szemben és a felek jó viszonyban tudnak egymástól elválni. Ezen harmonikus viszony megtartása talán még hangsúlyosabb azon kedves ügyfeleimnél, ahol a feleknek közös gyermekük is van.

Családjogi ügyek ellátása során tehát arra törekszem, hogy a viták elfajulását megakadályozzam, csak úgy, mint a házassági vagyonjogi viszonyok házasságkötést megelőzően történő szabályozásával, élettársi- vagy házassági vagyonjogi szerződés keretében.

Kedves Ügyfeleim megkeresését az alábbi családjogi témájú ügyekben várom:

  • Válás (közös megegyezéssel vagy közös megegyezés nélkül)
  • Válással kapcsolatban vagyonmegosztás, Házassági vagyonjogi per
  • Gyermekelhelyezési per, gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti per
  • Gyermektartásdíj felemelése, leszállítása, illetve megszüntetése iránti perek, illetve elmaradt gyermektartásdíj érvényesítése
  • Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése
  •  Élettársak közötti vagyonmegosztás

Blogomban további hasznos információkat talál a válókereset beadásáról – letölthető válókereset formanyomtatvánnyal –, a váláshoz szükséges papírokról, a válás menetéről.

Kérdés esetén hívjon bizalommal!

Az első konzultáció óradíja: 10.000-Ft