Házassági vagyonmegosztás

A házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házassági vagyonközösségi rendszer jön létre.

Házassági szerződés hiányában a vagyonközösségi rendszer szerint a házastársak osztatlan közös tulajdonába kerül mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik.

A fenti rendelkezéseket már sokan olvashatták, de pontosan mit is jelent ez a gyakorlatban?

Házasságkötéskor – vagy azt követően- alapvetően két lehetőség van a friss házasok számára. Vagy kötnek egymással házassági szerződést és ebben leszabályozzák, hogy ki- mit vitt be a házasságba, továbbá ezen vagyoni elemek a jövőben kinek a vagyonát fogja gyarapítani,  vagy nem, azonban ebben az esetben a fenti törvényi előírások vonatkoznak rájuk és a házassági vagyonjogi viszonyaikra.

Fontos, hogy ha házassági szerződést kívánnak készíttetni, azt ügyvédi ellenjegyzéssel is el kell látni, továbbá, ha azt kívánják, hogy az harmadik személy pl. hitel esetén bank felé is hatályos legyen, házassági szerződések országos nyilvántartásába kell vetetni.

Amennyiben a felek nem kötnek egymással házassági szerződést, akkor mindazon vagyon – aktívum -, illetve valamennyi kötelezettség pl. hiteltartozás – passzívum – közösen fogja őket terhelni, függetlenül attól, hogy ki- mennyit tett bele azon vagyontárgy megszerzésébe vagy hitel törlesztésébe.

A közös tulajdonba tartozás alól azonban kivételt képeznek azon vagyontárgyak, amelyek valamelyik házastárs különvagyonához tartoznak:

A házastárs különvagyonához tartozik:

 1. a) a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy;
  b) a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt – kivéve az öröklési szerződés útján megszerzett – vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás;
  c) a házastársat mint a szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat; (pl. felhasználási szerződések díja – licencia díj)
  d) a személyét ért sérelemért kapott juttatás; (sérelemdíj)
  e) a személyes használatára szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy;
  f) a különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe lépő érték.

Az a különvagyonhoz tartozó tárgy, amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, valamint a szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgy helyébe lép pl. bútor, elektromos eszközök, ötévi házassági együttélés után közös vagyonná válik. 

Az ajándék (ingó) általában a házastársak közös vagyonába tartozik, azonban az alkalmi ajándékot (születésnap, névnap, házassági évforduló) különvagyonnak tekintik.

Sokszor előfordul, hogy a különvagyoni elem keveredik a házastársi közös vagyonnal.

Ennek tipikus esete az, amikor különvagyon tárgyának értékén – pl. az egyik félnek a házasságkötéskor meglévő különvagyoni ingatlanát képező ingatlan eladásával – vásárolnak új vagyontárgyat, de úgy, hogy értékéhez a közös vagyonból hozzátesznek, hogy így értékesebb vagyontárgyat pl. nagyobb lakást tudjanak vásárolni.

Ilyenkor a külön- és a közös vagyoni elemek vegyülnek és bizonyítást igényel, hogy ki- mennyivel járult hozzá az új ingatlanhoz, ezután ez alapján lehet tulajdoni, illetve megtérítési igényt érvényesíteni

A házassági vagyonközösséget a felek az életközösségük alatt is és azt követően is, akár bírósági úton, akár egymás között létrejött szerződéssel is megszüntethetik.

Mennyibe kerül a válás utáni vagyonmegosztás illetéke?

Az illetéktörvény 26. § (1) alapján

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a vagyonszerzés, ha

zb) házastársak egymás közötti vagyonátruházásából,

zc) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből

származik.

Amennyiben a felek egymás között békés úton rendezni tudják a vagyoni viszonyokat, úgy az a vagyonmegosztás leggyorsabb és legköltségkímélőbb módja, elkerülhető vele az akár több évig tartó pereskedés.

A házassági vagyonjogi szerződés érvényességéhez ügyvédi okiratszerkesztés és ellenjegyzés szükséges.

A blog fül alatt, további hasznos cikkeket talál házassági vagyonjogi kérdésekkel kapcsolatban!

Az élettársak közötti vagyonjogi kérdésekre ide kattintva talál választ!

Időpontot a email címre történő üzenet megküldésével tud kérni vagy hívja a 0670-333-2164-es telefonszámot!

Vagy kérjen időpontot konzultációra ide kattintva!