Kamarai információ

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Geréb Marianna ügyvéd (nyilvántartási szám: 36060635, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara – 1055 Budapest, Szalay u. 7.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak.

A honlapon található anyagok és a “Kapcsolat” fül alatt található mezők kitöltése és üzenet elküldésével – ingyenes online jogi tanácsadás -, a kérdésekre adott válasz kizárólag tájékoztatásul szolgálnak és nem kezelhetők bármilyen konkrét ügyről szóló jogi tanácsként. Konkrét ügyek tekintetében megfelelő jogi vagy egyéb szakmai tanácsadást kell kérni, így a weboldal üzemeltetője kifejezetten kizárja a felelősségét a weboldal tartalmán és az általa online jogi tanácsadás keretében megküldött válasszal kapcsolatos bármilyen intézkedés meghozatala vagy meghozatalának elmulasztása tekintetében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy számos esetben az online kérdésfeltevés és az ingyenes online jogi tanácsadás jellegénél és kereténél fogva sem tudja teljes körűen megoldani az ügyet, ennek ellenére igyekszünk a rendelkezésre álló adatokból (tényállásból) lehetőleg kimerítő jogi tanácsot adni.

A www.drgereb.hu honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbiakban leírtakat, melyeket a honlap üzemeltetője, dr. Geréb Marianna ügyvéd önmagára nézve kötelezőnek ismer el. A használati feltételek nem ismerete semmilyen esetben nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja.

Amikor Ön, dr. Geréb Marianna ügyvéd weboldalát böngészi, egyidejűleg adatot is szolgáltat (szolgáltathat). Az adatszolgáltatás részben automatikusan (pl. weblap statisztika), részben az űrlapok kitöltésével vagy az Online Jogi Tanácsadás alkalmával az adatszolgáltatás útján történik.

A www.drgereb.hu honlap egyes szolgáltatásainak használatához (Ingyenes Online Jogi Tanácsadás) szükséges a felhasználók személyes adatainak megadása. Az adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a felhasználót nem beazonosítható módon történik. A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes, valamint különleges adatokat az ügyvédi titoktartási kötelezettségén túl, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli, a felhasználók személyes valamint különleges adatait, úgy hogy azok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.

A www.drgereb.hu weboldal a Google által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A rendszer összesített adatokat gyűjt a felhasználókról. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.

A honlappal kapcsolatos minden szerzői jog dr. Geréb Marianna ügyvédet illeti.