Válóper

Ügyfeleim válóperes ügyvédi képviseletének ellátását vállalom bíróságok előtt, de mindenekelőtt a vitás felek között a válásnak a közös megegyezéssel történő lezárására törekszem, ezzel is a válás folyamatát lerövidítve.

Külföldön köttetett házasságok válási eljárásának lebonyolítását is vállalom!

Munkám során vallom azon elvet, hogy a legfőbb érték a családban rejlik és ezért elsődleges célom, hogy amennyiben a felek között a házasság felbontására kerül sor, úgy olyan megoldást tudjunk találni és ügyfeleim olyan megállapodást tudjanak egymással kötni, amelyben mind a két fél úgy érzi, hogy benne vannak azok az elemek – így döntés a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról -, gyermekelhelyezésről-,gyermek láthatásáról, gyermektartásdíjról, házassági vagyon megosztásáról , amiket el szeretettek volna érni a másikkal szemben és a felek jó viszonyban tudnak egymástól elválni. Ezen harmonikus viszony megtartása talán még hangsúlyosabb azon kedves ügyfeleimnél, ahol a feleknek közös gyermekük is van.

Amennyiben a felek nem tudnak megegyezni egymással és a válóper elindítása nem közös megegyezéssel történik, úgy a keresetlevélben -tényállástól függően – az alábbi kereseti kérelmeket is fel kell tüntetni:

 • a házasság felbontását
 • a házassági életközösség kezdetének és végének megállapítását
 • gyermek feletti szülői felügyeleti jog elrendezését
 • gyermekkel a kapcsolattartás meghatározását
 • gyermektartásdíj megfizetésére kötelezést
 • házastársi tartás megfizetésére kötelezést
 • az utolsó közös lakóhelyül szolgáló ingatlan használatára vonatkozó kérelmet.

Családjogi ügyek ellátása során tehát arra törekszem, hogy a viták elfajulását megakadályozzam, csak úgy, mint a házassági vagyonjogi viszonyok házasságkötést megelőzően történő szabályozásával, élettársi- vagy házassági vagyonjogi szerződés keretében.

Kedves Ügyfeleim megkeresését az alábbi családjogi témájú ügyekben várom:

 • Válás (közös megegyezéssel vagy közös megegyezés nélkül)

 • Válás külföldön élő házaspároknak is

 • Válással kapcsolatban vagyonmegosztás, Házassági vagyonjogi per

 • Gyermekelhelyezési per, gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti per

 • Gyermektartásdíj felemelése, leszállítása, illetve megszüntetése iránti perek, illetve elmaradt gyermektartásdíj érvényesítése

 • Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése

 • Élettársak közötti vagyonmegosztás

Mennyibe kerül a válás, mennyi a válóperes ügyvéd díja?

A bontóper illetéke 30.000-Ft.

A konzultáció díja: 25.000-Ft.

Peres eljárás esetén, bontóperben az ügyvédi képviselet díja úgy alakul, hogy a felek között létrejövő megállapodás és a kereset megírásának van egy alapdíja, amely az ügy bonyolultságától függ.

(A konzultáció során mind az alapdíj összege, mind a peres eljárás költsége átbeszélésre kerül, így ezen információk birtokában tud dönteni a perindításról. A konzultáción történő részvétel elköteleződéssel, megbízási szerződéssel nem jár, csupán az ügy és a lehetséges kimenetelek átbeszélése a cél, hogy Ön tisztán átlássa a válásnak a közös megegyezéssel történő lezárásának a feltételeit vagy a perindítás folyamatát, illetve a bontóper, a válás menetét. )

Annak érdekében, hogy a bontóper költségei ne terheljék meg az ügyfelet, az alapdíjon felül óradíjas megállapodás és tárgyalási díjból áll a megbízás, ami azt jelenti, hogy a válási folyamat megindítása nem jár az Ügyfél részére több száz ezer forintos komoly anyagi megterheléssel.

Az óradíj a beadványok szerkesztésének, egyeztetésen történő részvételnek stb. a díja, míg a tárgyalási díj a bírósági tárgyaláson történő ügyvédi képviselet díját jelenti.

 

Blogomban további hasznos információkat talál a válókereset beadásárólletölthető válókereset formanyomtatvánnyal -, a váláshoz szükséges papírokról, a válás menetéről.

 

Időpontot a email címre történő üzenet megküldésével tud kérni vagy hívja a 0670-333-2164-es telefonszámot!

Vagy  kérjen időpontot konzultációra ide kattintva!