Válóper

Ügyfeleim válóperes ügyvédi képviseletének ellátását vállalom bíróságok előtt, de mindenekelőtt a vitás felek között a válásnak a közös megegyezéssel történő lezárására törekszem, ezzel is a válás folyamatát lerövidítve.

Külföldön élő házaspárok válási eljárásának lebonyolítását is vállalom, igény esetén kétnyelvű okirat elkészítésével is!

Munkám során vallom azon elvet, hogy a legfőbb érték a családban rejlik és ezért elsődleges célom, hogy amennyiben a felek között a házasság felbontására kerül sor, úgy olyan megoldást tudjunk találni és ügyfeleim olyan megállapodást tudjanak egymással kötni, amelyben mind a két fél úgy érzi, hogy benne vannak azok az elemek – így döntés a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról -, gyermekelhelyezésről-,gyermek láthatásáról, gyermektartásdíjról, házassági vagyon megosztásáról , amiket el szeretettek volna érni a másikkal szemben és a felek jó viszonyban tudnak egymástól elválni. Ezen harmonikus viszony megtartása talán még hangsúlyosabb azon kedves ügyfeleimnél, ahol a feleknek közös gyermekük is van.

Amennyiben a felek nem tudnak megegyezni egymással és a válóper elindítása nem közös megegyezéssel történik, úgy a keresetlevélben -tényállástól függően – az alábbi kereseti kérelmeket is fel kell tüntetni:

 • a házasság felbontását
 • a házassági életközösség kezdetének és végének megállapítását
 • gyermek feletti szülői felügyeleti jog elrendezését
 • gyermekkel a kapcsolattartás meghatározását
 • gyermektartásdíj megfizetésére kötelezést
 • házastársi tartás megfizetésére kötelezést
 • az utolsó közös lakóhelyül szolgáló ingatlan használatára vonatkozó kérelmet.

Családjogi ügyek ellátása során tehát arra törekszem, hogy a viták elfajulását megakadályozzam, csak úgy, mint a házassági vagyonjogi viszonyok házasságkötést megelőzően történő szabályozásával, élettársi- vagy házassági vagyonjogi szerződés keretében.

Kedves Ügyfeleim megkeresését az alábbi családjogi témájú ügyekben várom:

 • Válás (közös megegyezéssel vagy közös megegyezés nélkül)

 • Válás külföldön élő házaspároknak is

 • Válással kapcsolatban vagyonmegosztás, Házassági vagyonjogi per

 • Gyermekelhelyezési per, gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti per

 • Gyermektartásdíj felemelése, leszállítása, illetve megszüntetése iránti perek, illetve elmaradt gyermektartásdíj érvényesítése

 • Házassági és élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése

 • Élettársak közötti vagyonmegosztás

Blogomban további hasznos információkat talál a válókereset beadásárólletölthető válókereset formanyomtatvánnyal -, a váláshoz szükséges papírokról, a válás menetéről.

Kérdés esetén hívjon bizalommal!