koronavírus kapcsolattartás

Kapcsolattartás a gyermekkel koronavírus járvány idején

 

Speciális jogrend lépett hatályba a járvány idején, amit veszélyhelyzetnek hívunk.

Egyre több elvált szülőtől érkezik olyan kérdés és megkeresés, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel hogyan változik a gyermekkel a kapcsolattartás?

Fontos tudni, hogy a bíróság vagy gyámhatóság által szabályozott kapcsolattartástól a felek közös megegyezés alapján bármikor eltérhetnek, ennek korlátja az, hogy minden döntés meghozatalánál a gyermek elsődleges érdekét kell figyelembe venni!

Ilyenkor olyan kapcsolattartást célszerű a szülőknek az együttműködés alapelvének tiszteletben tartása mellett közösen kidolgozniuk, ami mind a gyermek, mind a saját egészségének a megőrzését előtérbe helyezi és nem utolsósorban a gyermek és különélő szülő között a kapcsolattartást szakadatlanul és folyamatosan biztosítja!

Amennyiben a gyermek belátási képességgel és értettséggel rendelkezik én azt tanácsolom, hogy a fenti döntés meghozatalába és rendszer kialakításába a gyermeket is vonjuk be, kérjük ki a véleményét.

Fontos azt leszögezni, hogy a kialakult veszélyhelyzet a kapcsolattartás rendszerén automatikusan nem változtat és azt nem akadályozza, ha mindkét felelősségteljes szülő betartja a szükséges óvintézkedéseket (pl. kerüli a társas személyes kapcsolatokat, nem találkozik fertőzött személlyel stb.) és higiénés feltételeket.

Álláspontom szerint a veszélyhelyzetre tekintettel akkor merül fel a kapcsolattartás akadályoztatása, ha a különélő szülőnél egészségügyi kockázat merül fel vagy a különélő szülő vagy a gyermek karanténba kerül.

Ebben az esetben a kapcsolattartás elmarad és annak pótlására fog majd sor kerülni a kapcsolattartásról rendelkező határozatban, ítéletben leírtak szerint, de a törvény szerint legkésőbb 6 hónapon belül.

Fontos, hogy a szülőket egymás felé a fenti esetben is tájékoztatási kötelezettség terheli és a kapcsolattartás akadályáról a másik szülőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

A mai online eszközök mellett azonban, ha a kapcsolattartás akadályozva van, és amennyiben a technikai feltételek biztosítottak, legalább a virtuális világban pl. skype, viber, messenger stb. adjunk a gyermeknek és a különélő szülőnek lehetőséget arra, hogy ha személyesen nem is, de a táv-kapcsolattartás megvalósuljon.

Tehát egyoldalúan és önkényesen nem korlátozható a kapcsolattartás a másik szülővel csak arra történő hivatkozással, hogy mivel koronavírus van, akkor nem találkozhat a gyermekkel!

Felelősségteljes szülőként ezzel mindenkinek tisztában kell lenni, különös figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartás joga a gyermeket is megillető jogosultság, így annak egyoldalú megváltoztatásával a gyermek joga is sérül.

Amennyiben a fentiek ellenére a gyermeket gondozó szülő a járványügyi helyzetre tekintettel alaptalanul megvonja a kapcsolattartás lehetőségét a különélő szülőtől, akkor a különélő szülőnek a kapcsolattartás pótlását kell kérni, ha ezt sem teljesíti, akkor annak végrehajtásáról kérelemre a bíróság gondoskodik.

Mi a történik a kapcsolattartással kijárási tilalom esetén?

Ha a közös kiskorú gyermek felett a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, akkor a gyermeknek ott célszerű maradnia, ahol akkor van, amikor a kijárási tilalmat elrendelték.

Amennyiben az egyik szülő gyakorolja a gyermek felett a kizárólagos szülői felügyeleti jogot, akkor az a legjobb döntés, ha a gyermek visszakerül ehhez a szülőhöz.

Természetesen a kijárási tilalom részletszabályai fogják konkrétan meghatározni és befolyásolni az adott körülményeket, továbbá az sem mindegy, hogy a szülők pl. ugyanazon városon belül laknak vagy esetleg más megyében, így a fentiek mérlegelése a részletszabályok ismeretében mérlegelendő és átgondolandó.

További információért várom megkeresését a dr.gerebmarianna@gmail.com email címen és a 0670-333-2164-es telefonszámon!

Vagy tegye fel kérdését, illetve kérjen időpontot konzultációra ide kattintva!