Egy oldalon minden fontos információ, amit tudni akart az élettársi kapcsolatról!

Egy oldalon minden fontos információ, amit tudni akart az élettársi kapcsolatról!

Először is tisztáznunk kell, hogy mit értünk élettársi kapcsolat alatt? Fontos tudni, hogy az élettársi kapcsolathoz nem szükséges semmilyen papír! Az élettársi kapcsolatnak tehát nem előfeltétele, hogy az bármilyen hatóságnál bejegyzésre kerüljön. Az élettársi kapcsolat attól jön létre, hogy ha egy pár érzelmi és gazdasági közösségben, közös háztartásban él együtt. Többlet feltétel, hogy a pár egyik tagjának se álljon fenn más személlyel házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és…

Read More
Gyermektartásdíj mértéke

Gyermektartásdíj mértéke

Fontos tudnivalók a gyermektartásdíjjal kapcsolatban Amennyiben a házastársaknak van közös kiskorú gyermekük, akkor ebben az esetben a gyerektartásról, annak módjáról és mértékéről meg kell egyezniük, – megegyezés hiányában a bíróság dönt róla – hiszen addig a házasság nem bontható fel. A gyerektartás kérdésében a házastársaknak akkor is konszenzusra kell jutniuk, ha egyébként a kiskorú gyermek feletti szülői felügyeleti jogot közösen gyakorolják. A gyermek megfelelő védelme érdekében a törvény főszabályként rögzíti…

Read More
Mit jelent a többlethasználat díj, használati díj?

Mit jelent a többlethasználat díj, használati díj?

Többlethasználat díj Például válás esetén sokszor előfordul, hogy az egyik fél – bár nem önként és a visszatérés szándéka nélkül- de a családi viták és csatározások elkerülése érdekében átmenetileg elköltözik a közös lakóhelyül szolgáló közös tulajdonú ingatlanból vagy a bontóper során maga a bíróság az egyik házastársat jogosítja fel a közös vagy az egyik fél kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan kizárólagos használatára, a másik felet pedig az ingatlan elhagyására kötelezi. Nézzük…

Read More
Mit vesz figyelembe a bíróság a gyermekelhelyezéskor?

Mit vesz figyelembe a bíróság a gyermekelhelyezéskor?

Mit vesz figyelembe a bíróság a gyermekelhelyezéskor? Ha a szülők a házassági bontóperben a gyermek elhelyezésének kérdésében megegyezni nem tudnak, úgy bármelyikük – a házasság felbontását kezdeményező felperes keresetében, vagy az alperes viszontkeresetében – kérheti a gyermek nála történő elhelyezését. Amennyiben nem házassági bontóperről beszélünk, hanem élettársi kapcsolatról, vita esetén ugyancsak bármelyik szülő keresettel kérheti a bíróságtól, hogy a gyermek elhelyezésének kérdésében hozzon döntést. Abban az esetben, ha a gyermekelhelyezés…

Read More
Mely családjogi kérdésben dönt a bíróság és mikor dönt a gyámhatóság?

Mely családjogi kérdésben dönt a bíróság és mikor dönt a gyámhatóság?

1. Szülői felügyeleti jog Mely jogokat foglalja magában a szülői felügyeleti jog? A szülői felügyelet a kiskorú gyermek neve meghatározásának, gondozásának, nevelésének, tartózkodási helye meghatározásának, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában. Melyek a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések, amelyeknél a különélő szülőnek együtt döntési joga van? A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat…

Read More
CSOK tudnivalók új lakás vásárlásánál

CSOK tudnivalók új lakás vásárlásánál

Mit érdemes tudni a CSOK – családi otthonteremtési kedvezmény – támogatásról, ha új lakás vásárlásához kívánjuk igénybe venni? Egyre több adásvételi szerződés elkészítésekor fordulnak hozzám azzal a vevők, hogy a vételár egy részét CSOK támogatással szeretnék teljesíteni. A gyakori kérdéseket összegzem. Az alábbiakban összeszedem azon legfontosabb előírásokat, hogy csok adásvételi szerződésnél milyen feltételeket kell teljesítenie annak, aki élni szeretne ezzel a támogatási formával. A felsorolás nem teljes körű! Az új…

Read More
Válóperes ügyvéd válaszai– Mi a válás menete? Mennyibe kerül a válás?

Válóperes ügyvéd válaszai– Mi a válás menete? Mennyibe kerül a válás?

Mi a válás menete? Mennyibe kerül a válás? A családjogon belül a bontóper mindenki által ismert hétköznapi elnevezése a válóper. Ha a döntés végleges, válópert nem lehet elkerülni, Magyarországon hivatalosan csak bíróság választhatja el a feleket. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a válás közös megegyezéssel történik és nincsen közös gyermek, akkor személyesen legalább egyszer mindenképpen meg kell jelennünk a bíróság épületében. Amennyiben közös gyermek is van, de a másik…

Read More
CSOK használt lakás vásárlás- fontos tudnivalók

CSOK használt lakás vásárlás- fontos tudnivalók

Mit érdemes tudni a CSOK – családi otthonteremtési kedvezmény – támogatásról, ha használt lakás vásárlásához kívánjuk igénybe venni? Egyre több adásvételi szerződés elkészítésekor fordulnak hozzám azzal a vevők, hogy a vételár egy részét CSOK támogatással szeretnék teljesíteni. A gyakori kérdéseket összegzem. Az alábbiakban összeszedem azon legfontosabb előírásokat, hogy csok adásvételi szerződésnél milyen feltételeket kell teljesítenie annak, aki élni szeretne ezzel a támogatási formával. A felsorolás nem teljes körű és nem…

Read More
Közös tulajdon megszüntetése

Közös tulajdon megszüntetése

Az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetésének variációi- különösen válás esetén Bár nem csak kifejezetten válás, vagyonmegosztás esetén fordul elő, hogy egy közös tulajdonú ingatlanon a felek meg kívánják szüntetni a fennálló tulajdonjogukat, de praxisomban a legtöbb esetben mégis ezzel a kérdéssel fordulnak hozzám az Ügyfelek, hogy ha ,,kenyértörésre,, fordul a sor, akkor miként tudják a közös ingatlanon fennálló tulajdonjogukat rendezni. Blogomban a bírói gyakorlat szerinti közös tulajdon megszüntetés módjait veszem…

Read More
Válás esetén ki maradhat az utolsó közös lakóhelyül szolgáló ingatlanban?

Válás esetén ki maradhat az utolsó közös lakóhelyül szolgáló ingatlanban?

Válás esetén ki maradhat az utolsó közös lakóhelyül szolgáló ingatlanban? Először is tisztázni kell, hogy mi minősül a házastársak utolsó közös lakásának? Házastársi közös lakás az a lakás, amelyben a házastársak egyikük vagy mindkettőjük tulajdonjoga, haszonélvezeti joga vagy bérleti joga alapján együtt laknak. A házasság felbontása vagy a házassági életközösség megszűnése önmagában nem szünteti meg annak a házastársnak a használati jogát, aki a lakást a másik házastárs jogcíme folytán használja….

Read More