koronavírus és a Vis maior

Koronavírus és a Vis maior?

A kialakult koronavírusos járványügyi helyzetre tekintettel sajnos egyre gyakoribb kérdésként merül fel a szerződéses jogviszonyokban, hogy mi is pontosan az a Vis maior és milyen esetben van lehetőség mentesülésre (például egy már megkötött szerződésből történő szabadulásra) Vis maiorra történő hivatkozással?

Mit jelent a Vis maior?

Kúria egy eseti döntése szerint a vis maior olyan mértékű, ellenállhatatlan erőt, eseményt jelent, amelyet senki sem tud elhárítani. A vis maior körébe tartozó események az érvényesen létrejött szerződés teljesítését nem csupán megnehezítik, hanem emberi erővel el nem hárítható módon lehetetlenné teszik.

Az ellenállhatatlan erő, olyan erő, amely az egész világra kihatással van és azt ellehetetleníti, és a technika adott fejlettségi szintjére és a gazdaság teherbíró képességére is figyelemmel – objektíve nem áll fenn a védekezés lehetősége.

A mostani koronavírusos helyzet sajnos tankönyvi példája ennek.

A fentiek alapján tehát fent kell állnia, hogy ez egy előre nem látható objektív és abszolút elháríthatatlan ok.

A koronavírus terjedése és a további terjedés megakadályozása érdekében bevezetett hatósági intézkedések – utazási korlátozások és tilalmak, karanténok, vesztegzár, lakhelyelhagyási tilalom stb. –, ide sorolandók, amelyek jelentősen befolyásolhatják – esetleg teljesen ellehetetlenítik – a szerződéses kötelezettségek teljesítését.

Vis maiorra történő hivatkozással a már megkötött szerződésből csak akkor tud szabadulni, ha:

  • ha az ok a vírussal közvetlen összefüggésbe hozható,

  • a következmények észszerűen elvárható intézkedésekkel sem elháríthatóak (tehát aki a Vis maiorra hivatkozik mindent megtett, hogy a járvány következményeit elkerülje, enyhítse), és

  • az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható!

A Vis maiorra történő hivatkozásnak talán az egyik leglényegesebb pontja az, hogy akkor, amikor a felek megkötötték a szerződést, akkor annak időpontjában a szerződést megkötő feleknek nem kellett számolniuk a vírus következményeivel.

Amennyiben a már kialakult koronavírusos helyzetben köt valaki szerződést és vállal kötelezettséget, akkor álláspontom szerint később már a vis maiorra sikerrel nem hivatkozhat, mivel a szerződés megkötésének a pillanatában a koronavírus már világjárvánnyá nőtte ki magát.

A wikipédia szerint a WHO 2020. március 11-én világjárvánnyá, pandémiává nyilvánította a COVID-19 koronavírus járványt.

Fontos továbbá, hogy aki Vis maiorra hivatkozik, annak a vis maior esemény felmerüléséről vagy akár annak veszélyéről a másik felet azonnal kell értesítenie!

Ebben az esetben az értesítésben célszerű megjelölni, hogy a vis maior milyen okokból, milyen módon és mértékben érintheti az ő teljesítését, milyen késedelmet okozhat vagy esetlegesen milyen mértékben korlátozza/akadályozza a teljesítést, illetve milyen intézkedések bevezetését tervezi megtenni a következmények enyhítése érdekében.

A kialakult helyzetre értelemszerűen még nincs kialakult joggyakorlat, ezt majd a koronavírus járvány elvonulása után a jövőben kialakult jogviták lezárását követő ügyekben eljáró bírák gyakorlata fogja kialakítani, ami még években mérhető.

Addig is azt tanácsolom, hogy minden egyes ügyben, amelyben a szerződő fél a koronavírussal összefüggő Vis maiorra kíván hivatkozni és így mentesülni a szerződéses kötelezettsége alól, az ügy lényegi elemeit átgondolva körültekintően tegye meg jognyilatkozatait, hiszen minden ügyre nem húzható rá a koronavírusra történő vis maior hivatkozás, mivel minden ügy más és egyedi elbírálását is igényel.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Dr. Geréb Marianna ügyvéd