Az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetésének variációi- különösen válás esetén

Bár nem csak kifejezetten válás, vagyonmegosztás esetén fordul elő, hogy egy közös tulajdonú ingatlanon a felek meg kívánják szüntetni a fennálló tulajdonjogukat, de praxisomban a legtöbb esetben mégis ezzel a kérdéssel fordulnak hozzám az Ügyfelek, hogy ha ,,kenyértörésre,, fordul a sor, akkor miként tudják a közös ingatlanon fennálló tulajdonjogukat rendezni.

Blogomban a bírói gyakorlat szerinti közös tulajdon megszüntetés módjait veszem sorba annak érdekében, hogy tisztább képet kapjanak, milyen lehetőségek állnak Önök előtt a közös tulajdon megszüntetése körében.

Természetesen az első lehetséges megszüntetési mód talán magától értetődő, azonban az csak akkor működik, ha a felek mindketten, közösen meg akarják szüntetni a közös ingatlanon fennálló közös tulajdont. Ez a felek konszenzusán alapuló megállapodás. Egy egyezségben a felek megállapodhatnak az ingatlan közös értékesítésében, illetve abban is, hogy az egyik fél megváltási ár fejében magához váltja a másik fél tulajdoni hányadát, de ez csak a legszűkebb megoldási módozatok egyike, hiszen ennél sokkal szélesebb a lehetőségek tára.

Felvetődik a kérdés azonban, hogy mi van akkor, ha a felek között nincs egyetértés a megszüntetés módját illetően? Ebben az esetben a peres eljárás lehet a segítségükre.

Fontos, hogy már magában a bontóperben is van mód arra, hogy a bíróság az utolsó közös lakóhelyül szolgáló ingatlanon fennálló tulajdonjogot a felek között megszüntesse anélkül, hogy vagyonjogi per megindítására kerülne sor.

A közös tulajdon megszüntetésére irányuló perben a bíróságnak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott sorrendben kell vizsgálnia az egyes megszüntetési módok alkalmazásának lehetőségét. Ha a felek a közös tulajdon megszüntetését egybehangzóan ugyanazon a módon kérik és annak feltételei igazoltak, a bíróság a sorrendben megelőző megszüntetési módot vagy módokat nem vizsgálja.

Nézzük meg, hogy mi is pontosan a közös tulajdon megszüntetésének a sorrendje:

1. A közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani.

2. A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét – ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt – megfelelő ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja.

3. Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, vagy a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel járna vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. (A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti.)

Fontos, hogy a közös tulajdon tárgyának a tulajdonostárs tulajdonába adása esetén a megfelelő ellenértéket, az árverés útján való értékesítésnél a legkisebb vételárat a bíróságnak ítéletében kell megállapítania.

Ha olyan ingatlan közös tulajdonát kell megszüntetni, amelyben az egyik tulajdonostárs benne lakik, a bíróság őt az ingatlan elhagyására kötelezi, vagy – ha az ingatlan elhagyására kötelezés a benne lakó tulajdonostárs méltányos érdekét sérti – részére a tulajdoni hányadával arányos használati jogot alapít. A használati jog értékcsökkentő hatását az ingatlanban maradó tulajdonostársnak kell viselnie mind a magához váltás folytán fizetendő ellenértéknek, mind az árverési vételár felosztási arányának a meghatározásánál. A használati jog bíróság által meghatározott és törvény által biztosított terjedelmének jelentős túllépése esetén a bíróság a tulajdonos kérelmére a használati jogot megszünteti.

4. Az ingatlanon fennálló közös tulajdon – ha a társasház létesítésének feltételei egyébként fennállnak – az ingatlan társasházzá alakításával is megszüntethető azzal, hogy a közös tulajdon megszüntetése során a társasházzá alakítás a megszüntetésnek az árverési értékesítést megelőző módja.

Valamennyi a fentiekben felsorolt megszüntetési módnál alapvető szempont, hogy a bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen valamennyi tulajdonostárs tiltakozik.

Garanciális szabály, hogy nincs helye a közös tulajdon megszüntetésének, ha a megszüntetés alkalmatlan időre esik, vagy ha a tulajdonostárs a tulajdonközösség megszüntetésére vonatkozó alanyi jogát visszaélésszerűen gyakorolja.

További hasznos cikkeket talál a blogok között, továbbá több információt talál a válóperről és a házassági vagyonmegosztásról, mint szakterületeimről.

További információért várom megkeresését a email címen és a 0670-333-2164-es telefonszámon!

Vagy tegye fel kérdését, illetve kérjen időpontot konzultációra ide kattintva!