Lehetséges-e külföldön kötött házasságot Magyarországon felbontani?

Külföldiek házasságát a magyar bíróságok felbonthatják-e?

A válasz mindkettő kérdésre az, hogy IGEN!

Alapvetően, ha magyar állampolgár külföldön kíván házasságot kötni, akkor a területileg illetékes közigazgatási hivatal vezetője tanúsítja, hogy a házasságkötésnek a magyar jog szerint nincs akadálya. Ha a magyar állampolgár lakóhelye külföldön van, a tanúsítványt a magyar külképviseleti hatóság állítja ki.

Magyar állampolgárnak a külföldön köttetett házasságát Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Ehhez szükség van az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonatra, annak hiteles magyar nyelvű fordítására – szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva.-

A fenti anyakönyveztetés – honosítás – után lehetőség van arra, hogy magyar bíróság a magyar állampolgárok külföldön kötött házasságának felbontása körében eljárjon.

Külföldiek házasságát a magyar bíróság mikor bonthatja fel?

A felek megállapodhatnak abban, hogy valamelyik állam joghatóságát és az alkalmazandó jogot kikötik, ebben az esetben a válás során szintén a magyar bíróság fog eljárni, függetlenül attól, hogy a felek a házasságot hol kötötték.

Mely feltételeket kell ebben az esetben teljesíteni:

A házasság felbontásával, különválással vagy a házasság érvénytelenítésével kapcsolatos ügyekben annak a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal,

a) amelynek területén:

a házastársak szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek,

vagy

a házastársak legutóbb szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek, amennyiben egyikük még mindig ott tartózkodik, vagy

az alperes szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy

közös kérelem esetén a házastársak egyike szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy

a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ha a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy évig ott tartózkodott, vagy

a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, amennyiben a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább hat hónapig ott tartózkodott, és vagy az adott tagállam állampolgára, vagy az Egyesült Királyság és Írország esetében ott van a „domicile”-ja (lakóhelye)

Az alkalmazandó jog felek általi megválasztása

(1) A házastársak megállapodhatnak a házasság felbontására

és a különválásra alkalmazandó jog kiválasztásáról, feltéve, hogy

ez az alábbi jogok egyike:

a) azon állam joga, amelynek területén a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek;

b) azon állam joga, amelynek területén a házastársak legutóbb szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek, amennyiben a megállapodás megkötésének időpontjában egyiküknek még mindig ott van a tartózkodási helye;

c) az egyik házastársnak a megállapodás megkötése időpontjában meglévő állampolgársága szerinti állam joga; vagy

d) az eljáró bíróság országa szerinti jog.

További hasznos cikkeket talál a blogok között, továbbá több információt talál a válóperről (a válóper költségeiről), gyermekelhelyezésről és a házassági vagyonmegosztásról, mint szakterületeimről.

További információért várom megkeresését a email címen és a 0670-333-2164-es telefonszámon!

Vagy tegye fel kérdését, illetve kérjen időpontot konzultációra ide kattintva!