Mikor nem kell illetéket fizetni ingatlan adásvétele és ajándékozása esetén?

Azon, a családok életében előforduló leggyakoribb eseteket sorolom fel, amikor illetékmentes az ingatlan átruházása.

Adásvételnél az illetékmentesség esetei:

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

a)a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás véglegessé válásáig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;

b) a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb;

c) a vagyonszerzés, ha

ca)egyenes ági rokonok pl. szülő- gyermek, nagyszülő- unoka (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából,

cb)házastársak egymás közötti vagyonátruházásából,

cc)a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből

származik.

Ajándékozásnál az illetékmentesség esetei:

a) az ajándékozó egyenes ági rokona pl. szülő- gyermek, nagyszülő- unoka (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), illetve házastársa által megszerzett ajándék;

b) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés.

c) testvérek közötti ajándékozás (2020. július 8-tól)

A blogban szereplő információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak.

Ingatlan átruházás illetékével és adózásával kapcsolatban további információt itt talál, illetve adásvételi-, ajándékozási szerződés és haszonélvezeti jog alapítása körében, mint szakterületeimről bővebben itt tud olvasni!

Amennyiben kérdése van, kérem forduljon hozzám bizalommal annak érdekében, hogy a teljes tényállás alapján a konkrét ügyre jogi véleményt vagy árajánlatot tudjak adni!

Megkeresését a email címen vagy a 0670-333-2164-es telefonszámon várom!

Vagy tegye fel kérdését, illetve kérjen időpontot konzultációra ide kattintva!