Mikor illetékmentes az ingatlan átruházása?

Mikor nem kell illetéket fizetni ingatlan adásvétele és ajándékozása esetén?

Azon, a családok életében előforduló leggyakoribb eseteket sorolom fel, amikor illetékmentes az ingatlan átruházása.

Adásvételnél az illetékmentesség esetei:

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

a)a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás véglegessé válásáig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;

b) a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb;

c) a vagyonszerzés, ha

ca)egyenes ági rokonok pl. szülő- gyermek, nagyszülő- unoka (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából,

cb)házastársak egymás közötti vagyonátruházásából,

cc)a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből

származik.

Ajándékozásnál az illetékmentesség esetei:

a) az ajándékozó egyenes ági rokona pl. szülő- gyermek, nagyszülő- unoka (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), illetve házastársa által megszerzett ajándék;

b) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés;

A blogban szereplő információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak.

Amennyiben kérdése van, kérem forduljon hozzám bizalommal annak érdekében, hogy a teljes tényállás alapján a konkrét ügyre jogi véleményt tudjak adni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.